Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
Điều 1. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Sở:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

1.2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

1.3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

1.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo các quy định của nhà nước về quản lý cán bộ công chức.

1.5. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Văn phòng (bao gồm công tác tổ chức, cán bộ).

2.2. Thanh tra.

2.3. Đăng ký kinh doanh.

2.4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp quy hoạch.

- Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

- Phòng Kinh tế ngành.

- Phòng Khoa giáo Văn xã.

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Phòng Kinh tế Đối ngoại.

Điều 2. Biên chế:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của Sở trong tổng số biên chế của tỉnh.

2. Giám đốc Sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ công việc; chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định và khả năng, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1690
  • Tháng hiện tại: 16909
  • Tổng lượt truy cập: 1951810