Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
Điều 1. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Sở:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

1.2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

1.3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

1.4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức:

a. Văn phòng (bao gồm công tác tổ chức, cán bộ).

b. Thanh tra.

c. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

- Tổng hợp quy hoạch.
                - Đăng ký kinh doanh

- Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

- Phòng Kinh tế ngành.

- Phòng Khoa giáo Văn xã.

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Phòng Kinh tế Đối ngoại.

Điều 2. Biên chế:

1. Biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

2. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Sở căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật

 
Tin tiêu biểu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 615
  • Tháng hiện tại: 24791
  • Tổng lượt truy cập: 1604625