Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Hướng dẫn đăng ký thi sát hạch phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và
Đầu tư tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Hướng dẫn đăng ký thi sát hạch phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại tỉnh Quảng Trị trong đầu tháng 4 năm 2018.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng và dự thi sát hạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/3/2018. Nội dung chi tiết theo như các file đính kèm

Gửi lên: 27/02/2018 15:57 Đã xem 221 Đã tải về 19

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

“Thực hiện quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi. Nội dung chi tiết theo như các file đính kèm”

Gửi lên: 04/08/2017 09:15 Đã xem 741 Đã tải về 605

TTHC lĩnh vực KH&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Gửi lên: 08/11/2016 08:41 Đã xem 462 Đã tải về 43

Phiếu lấy ý kiến về phương pháp xây dựng Chỉ số PCI GĐ 2017-2019

Gửi lên: 10/10/2016 10:10 Đã xem 600 Đã tải về 42

Khung theo dõi thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Gửi lên: 04/10/2016 13:59 Đã xem 546 Đã tải về 51

Hướng dẫn Kế hoạch KTXH 2017

Gửi lên: 30/06/2016 10:03 Đã xem 847 Đã tải về 352

Hướng dẫn Kế hoạch Đầu tư công 2017

Gửi lên: 27/06/2016 14:44 Đã xem 1149 Đã tải về 26

Báo cáo tóm tắt KTXH của từng Huyện

Gửi lên: 28/04/2016 14:57 Đã xem 642 Đã tải về 69

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 25/01/2016 07:22 Đã xem 622 Đã tải về 30

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 -2020

Gửi lên: 22/05/2015 13:59 Đã xem 2613 Đã tải về 627

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là các Sở, ngành, địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 04/09/2014 06:14 Đã xem 1540 Đã tải về 771

Hướng dẫn chứng thực THT theo NĐ 151 và TT 04 của THT

Gửi lên: 09/04/2014 23:35 Đã xem 1058 Đã tải về 21

Hướng dẫn thực hiện vốn NTM nguồn TPCP 2014

Gửi lên: 09/04/2014 23:33 Đã xem 1192 Đã tải về 55

Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch năm 2014

Gửi lên: 11/07/2013 23:33 Đã xem 1349 Đã tải về 280
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 288
  • Tháng hiện tại: 28699
  • Tổng lượt truy cập: 2002281