Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Hiến pháp
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

TTHC lĩnh vực KH&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Gửi lên: 07/11/2016 20:41 Đã xem 121 Đã tải về 30

Phiếu lấy ý kiến về phương pháp xây dựng Chỉ số PCI GĐ 2017-2019

Gửi lên: 09/10/2016 23:10 Đã xem 179 Đã tải về 38

Khung theo dõi thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Gửi lên: 04/10/2016 02:59 Đã xem 178 Đã tải về 46

Hướng dẫn Kế hoạch KTXH 2017

Gửi lên: 29/06/2016 23:03 Đã xem 455 Đã tải về 340

Hướng dẫn Kế hoạch Đầu tư công 2017

Gửi lên: 27/06/2016 03:44 Đã xem 733 Đã tải về 23

Báo cáo tóm tắt KTXH của từng Huyện

Gửi lên: 28/04/2016 03:57 Đã xem 298 Đã tải về 60

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 24/01/2016 19:22 Đã xem 338 Đã tải về 28

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 -2020

Gửi lên: 22/05/2015 02:59 Đã xem 2145 Đã tải về 588

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là các Sở, ngành, địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 03/09/2014 19:14 Đã xem 1162 Đã tải về 761

Hướng dẫn chứng thực THT theo NĐ 151 và TT 04 của THT

Gửi lên: 09/04/2014 12:35 Đã xem 732 Đã tải về 19

Hướng dẫn thực hiện vốn NTM nguồn TPCP 2014

Gửi lên: 09/04/2014 12:33 Đã xem 711 Đã tải về 54

Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch năm 2014

Gửi lên: 11/07/2013 12:33 Đã xem 1021 Đã tải về 279
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 1934
  • Tháng hiện tại: 29495
  • Tổng lượt truy cập: 1245524