Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Nghị định 97/2018 ngày 30/6/2018 về vay lại vốn ODA

quy định về quản lý, thực hiện việc cho vay lại, thu hồi vốn cho vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Gửi lên: 07/11/2018 22:12 Đã xem 9 Đã tải về 1

Nghị định 93/2018 ngày 30/6/2018 về quản lý nợ địa phương

quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, bao gồm nguyên tắc quản lý, hình thức và điều kiện vay của chính quyền địa phương; lập kế hoạch vay, trả nợ 05 năm; chương trình quản lý nợ 03 năm; kế hoạch vay, trả nợ hàng năm; thực hiện vay, trả nợ; kế toán, kiểm toán, báo cáo và công bố thông tin nợ

Gửi lên: 07/11/2018 22:09 Đã xem 6 Đã tải về 1

Nghị định 132/2018 ngày 01/10/2018 sửa đổi Nghị định 16/2016 về ODA

Bãi bỏ, thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý ODA
1. Bãi bỏ: Khoản 7 Điều 3; Điều 17; điểm b, c khoản 5 Điều 26; điểm b, c khoản 6 Điều 26; khoản 7, 8 Điều 26; khoản 4, 5 và 6 Điều 29; Điều 38; Điều 40; Điều 45; khoản 3 Điều 46; Điều 50; điểm e khoản 7 Điều 59; khoản 5 Điều 60; cụm từ “chương trình, dự án ô” tại khoản 4 Điều 46; cụm từ “phi dự án” tại các Điều của Chương II, III; Phụ lục IV và IX; Mục XI tại Phụ lục VII; Mục X tại Phụ lục X.
2. Thay thế từ “Văn kiện” thành “Báo cáo nghiên cứu khả thi” tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Phụ lục V, VI, VIII.

Gửi lên: 07/11/2018 22:07 Đã xem 15 Đã tải về 8

Nghị định 63/2018 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Gửi lên: 08/07/2018 23:08 Đã xem 246 Đã tải về 102

Dự thảo Nghị định thực hiện Luật Quy hoạch lần 2

Gửi lên: 13/03/2018 05:38 Đã xem 269 Đã tải về 37

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 quy định các nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Gửi lên: 21/09/2017 03:32 Đã xem 362 Đã tải về 39

Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công

Gửi lên: 28/04/2017 03:41 Đã xem 344 Đã tải về 22

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu

Gửi lên: 28/04/2017 03:40 Đã xem 337 Đã tải về 14

Dự thảo thay thế Nghị định 93

Gửi lên: 11/10/2016 22:57 Đã xem 602 Đã tải về 42

108/2006/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư

Gửi lên: 29/05/2014 03:42 Đã xem 1036 Đã tải về 15

05/2013/NĐ-CP

Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Gửi lên: 29/05/2014 03:40 Đã xem 1091 Đã tải về 17

NGhị định 43/2010/NĐ-CP

Nghị định về Đăng ký kinh doanh

Gửi lên: 29/05/2014 03:38 Đã xem 1059 Đã tải về 34
1 2  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1355
  • Tháng hiện tại: 17998
  • Tổng lượt truy cập: 1913003