Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

DỰ THẢO CTHĐ THỰC HIỆN NQ 02

Gửi lên: 04/01/2019 16:10 Đã xem 68 Đã tải về 64

DỰ THẢO CTHĐ THỰC HIỆN NQ 01

Gửi lên: 04/01/2019 11:05 Đã xem 76 Đã tải về 67

Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong EVN

Gửi lên: 22/12/2017 16:16 Đã xem 298 Đã tải về 0

Kế hoạch 393/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 09/02/2017 về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này để xây dựng và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị

Gửi lên: 21/09/2017 14:49 Đã xem 348 Đã tải về 0

Phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"

QĐ số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 v/v Phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"

Gửi lên: 21/09/2014 21:03 Đã xem 1101 Đã tải về 104

Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

QĐ số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 v/v Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Gửi lên: 21/09/2014 21:02 Đã xem 1030 Đã tải về 20

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Gửi lên: 21/09/2014 21:00 Đã xem 1912 Đã tải về 242
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 428
  • Tháng hiện tại: 28839
  • Tổng lượt truy cập: 2002421