Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Hiến pháp
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ KH&ĐT về công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT

Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT (thay thế Quyết định số 1181/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015)

Gửi lên: 22/09/2017 17:58 Đã xem 2 Đã tải về 1

Đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn

Gửi lên: 14/08/2017 15:45 Đã xem 27 Đã tải về 4

Đầu tư bằng nguồn vốn ODA, FDI

Gửi lên: 14/08/2017 15:44 Đã xem 26 Đã tải về 1

Đấu thầu

Gửi lên: 14/08/2017 15:43 Đã xem 27 Đã tải về 4

Đầu tư tại Việt Nam

Gửi lên: 14/08/2017 15:43 Đã xem 32 Đã tải về 3

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Gửi lên: 14/08/2017 15:42 Đã xem 23 Đã tải về 1

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Gửi lên: 14/08/2017 15:41 Đã xem 31 Đã tải về 15