Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Nghị định Tác giả: Chính phủ

Đã xem: 5705 | Đã tải về: 3362 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: Phòng Tổng hợp

Đã xem: 2443 | Đã tải về: 443 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

QĐ số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 v/v Phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"

Đã xem: 1113 | Đã tải về: 104 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

QĐ số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 v/v Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đã xem: 1049 | Đã tải về: 20 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Đã xem: 1928 | Đã tải về: 242 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Hướng dẫn Tác giả: Phòng Tổng hợp

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là các Sở, ngành, địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Đã xem: 1557 | Đã tải về: 771 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12 13 14  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26210
  • Tổng lượt truy cập: 2037730