Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Hướng dẫn Tác giả: Phòng Thẩm định - Báo Đấu thầu số 167 ngày 21/8/2014

Đã xem: 1177 | Đã tải về: 22 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Thông tư số 198/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và thay thế, bãi bỏ Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc hết hiệu lực thi hành.Theo đó, đối với tài sản của các dự án đã kết thúc trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có quyết định xử lý thì thực hiện xử lý theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tài sản đã có quyết định xử lý nhưng chưa xử lý xong thì thực hiện theo quy định tại thời điểm quyết định xử lý.

Đã xem: 2338 | Đã tải về: 407 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 181/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Thông tư số 181/2013/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 17/1/2014 và thay thế Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo đó, đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án.

Đã xem: 2357 | Đã tải về: 270 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đã xem: 1532 | Đã tải về: 503 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: Phòng Tổng hợp

Đã xem: 2089 | Đã tải về: 1145 | Đã thảo luận: 0
155/2013/NĐ-CP
29/05/2014 03:43

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Đã xem: 1143 | Đã tải về: 49 | Đã thảo luận: 0
108/2006/NĐ-CP
29/05/2014 03:42

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư

Đã xem: 1075 | Đã tải về: 15 | Đã thảo luận: 0
05/2013/NĐ-CP
29/05/2014 03:40

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đã xem: 1147 | Đã tải về: 17 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định về Đăng ký kinh doanh

Đã xem: 1104 | Đã tải về: 34 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Đã xem: 1033 | Đã tải về: 14 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13 14  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26255
  • Tổng lượt truy cập: 2037775