Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Bãi bỏ, thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý ODA
1. Bãi bỏ: Khoản 7 Điều 3; Điều 17; điểm b, c khoản 5 Điều 26; điểm b, c khoản 6 Điều 26; khoản 7, 8 Điều 26; khoản 4, 5 và 6 Điều 29; Điều 38; Điều 40; Điều 45; khoản 3 Điều 46; Điều 50; điểm e khoản 7 Điều 59; khoản 5 Điều 60; cụm từ “chương trình, dự án ô” tại khoản 4 Điều 46; cụm từ “phi dự án” tại các Điều của Chương II, III; Phụ lục IV và IX; Mục XI tại Phụ lục VII; Mục X tại Phụ lục X.
2. Thay thế từ “Văn kiện” thành “Báo cáo nghiên cứu khả thi” tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Phụ lục V, VI, VIII.

Đã xem: 73 | Đã tải về: 12 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Đã xem: 48 | Đã tải về: 2 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Công văn Tác giả: N/A

Đã xem: 173 | Đã tải về: 24 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Đã xem: 189 | Đã tải về: 167 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị quyết Tác giả: N/A

Đã xem: 111 | Đã tải về: 16 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Đã xem: 333 | Đã tải về: 111 | Đã thảo luận: 0
Sơ kết 03 năm CT MTQG
27/06/2018 09:52

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Đã xem: 275 | Đã tải về: 209 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Đã xem: 340 | Đã tải về: 1256 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: N/A

Đã xem: 394 | Đã tải về: 183 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 458
  • Tháng hiện tại: 28869
  • Tổng lượt truy cập: 2002451