Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Công văn Tác giả: N/A

Đã xem: 438 | Đã tải về: 40 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Công văn Tác giả: N/A

Đã xem: 456 | Đã tải về: 19 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT (thay thế Quyết định số 1181/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015)

Đã xem: 848 | Đã tải về: 992 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Luật Tác giả: N/A

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này gồm 04 Chương, 35 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018

Đã xem: 1323 | Đã tải về: 243 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: N/A

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 09/02/2017 về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này để xây dựng và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị

Đã xem: 343 | Đã tải về: 0 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: N/A

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh

Đã xem: 436 | Đã tải về: 46 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 quy định các nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đã xem: 418 | Đã tải về: 47 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Tài liệu Tác giả: N/A

Đã xem: 321 | Đã tải về: 31 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 382 | Đã tải về: 8 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 378 | Đã tải về: 9 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 714
  • Tháng hiện tại: 20005
  • Tổng lượt truy cập: 1993587