Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỂU DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN LAO BẢO HUYỆN HƯỚNG HÓA (Thứ tư - 08/02/2017 01:49)

   
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỂU DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN LAO BẢO HUYỆN HƯỚNG HÓA – MỘT HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU HIỆN NAY VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIẺN ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIẺU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ
      Thực hiện Hiệp định tín dụng vay số 2969-VIE(SF) và Hiệp định viện trợ không hoàn lại số 0329-VIE(SF) ký ngày 17/1/2013 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có hiệu lực, Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị đã được triển khai với nhiều công việc liên quan trên các lĩnh vực khác nhau. Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị được triển khai trên địa bàn thành phố Đông Hà và hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Dự án tập trung thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự chuyển đổi từ hành lang giao thông thành hành lang kinh tế thông qua việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị có tính ưu tiên và góp phần nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS). Công việc thiết lập và đầu tư chuyển đổi có hệ thống này sẽ tác động mạnh mẽ đến thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo, góp phần biến các thành phố, trị trấn này trở thành các đô thị năng động trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Trị và dự kiến sẽ mở ra một chương mới cho sự kết nối, hợp tác trong khu vực.
      Trong quá trình thực hiện các dự án của ADB, ngoài việc đảm bảo sự hài hòa các quy định, thủ tục giữa Chính phủ Việt Nam và ADB thì các chiến lược phát triển bền vững về môi trường luôn được chú trọng. Bảo vệ môi trường là chủ đề quan trọng và xuyên suốt trong các hoạt động được thảo luận và thống nhất trong thiết kế ban đầu của Dự án cũng như được quy định cụ thể trong việc tuân thủ các điều khoản của Hiệp định  Đây là chủ đề mang tính thời sự hiện nay luôn được đề cập trên các diễn đàn cấp quốc gia, cấp khu vực và cả trên toàn thế giới bởi nó mang tính toàn cầu và phổ cập.
       Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường. Điều này đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp bảo vệ môi trường và ưu tiên lồng ghép an toàn về xã hội - môi trường trong các hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Quy trình này sẽ giúp các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng phát triển bền vững, hiệu quả hơn và cũng sẽ giảm nguy cơ xảy ra các vấn đề nghiệm trọng.  
        Hiện nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao đáng kể so với trước. Chính vì vậy mà mức độ chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt ngày càng tăng với tốc độ nhanh chóng. Vấn đề này đang là mối quan tâm chung của cộng đồng, xã hội. Việc thu gom, xử lý rác thải ra sao để giảm thiểu tối đa tác động ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết triệt để. Vấn đề quản lý và xử lý rác thải đô thị là hết sức cấp bách vì nó là nguồn gây ô nhiễm môi trường sống, suy thoái nguồn nước và nguyên nhân gây bệnh dịch lây lan.
       Hiện tại trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh đã có Trung tâm Môi trường và đô thị Hướng Hóa tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tuy nhiên tỷ lệ thu gom toàn huyện vẫn ở mức thấp chiếm khoảng 30%-40%, dưới mức yêu cầu cần thiết. Vì vậy để đáp ứng kịp thời yêu cầu về môi trường sống, cảnh quan đô thị và yêu cầu phát triển của khu vực trong tương lai, việc đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn huyện Hướng Hóa là rất cần thiết và cấp bách.
Năm 2011, Dự án Quản lý chất thải rắn Lao Bảo đã lập báo cáo ĐTM và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 14/8/2012. Từ năm 2012 đến nay, Dự án đã thực hiện các bước lập phương án thiết kế, thi công, tuy nhiên phương án thiết kế bản vẽ thi công hiện nay có nhiều thay đổi so với Dự án đã lập trước đây (đặc biệt là hệ thống xử lý nước rỉ rác).           Hiện nay, Thiết kế kỹ thuật chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 27/12/2016
Theo quy định tại Điểm 1, Điều 20, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì Chủ đầu tư phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Tiểu dự án: Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn huyện Hướng Hóa thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Ban QLDA đã hợp đồng với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dối với tiểu dự án này. Báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 155/QĐ-STNMT ngày 18/1/2017 của Sở Tài Nguyên- Môi trường xem xét, tham gia ý kiến ngày 9/2/2017 để có cơ sở hoàn chỉnh, trình thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

                                                             
               
   
          
Tác giả bài viết: Bài viết: Lê Đức Hoàng - Ảnh: Hồ Đắc Khánh Minh
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1845
  • Tháng hiện tại: 31605
  • Tổng lượt truy cập: 1877455