Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh bộ phiếu khảo sát giá thay thế (Thứ tư - 28/01/2015 14:08)

   
Hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh bộ phiếu khảo sát giá thay thế phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong tương lai của Dự án Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, tỉnh Quảng Trị
      
Ông Trần Đức Tâm
- Giám đốc BQLDA khai mạc Hội thảo
       Ngày 27/1/2015, tại Trung tâm dịch vụ Hội nghị tỉnh, được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, Ban Quản Lý Dự án Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng - đơn vị tư vấn, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh bộ phiếu khảo sát giá thay thế phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong tương lai của Dự án phù hợp với các qui định của ADB và Chính phủ Việt Nam. Ông Trần Đức Tâm, Giám đốc Ban Quản Lý Dự án chủ trì hội thảo. 
Tham gia Hội thảo có đại diện Văn phòng Thường trú Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam; Đại diện lãnh đạo và các phòng ban, chuyên môn của tỉnh như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên -  Môi trường, UBND thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hoá, các xã, phường tham gia hưởng lợi của dự án; Tư vấn hỗ trợ quản lý và phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD); Công ty Tư vấn thẩm định giá; Cán bộ BQLDA, các phóng viên đài, báo địa phương đến tham dự và đưa tin về Hội thảo.
       Mục tiêu của dịch vụ tư vấn khảo sát giá thay thế là hỗ trợ BQLDA Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị xác định giá đất, vật kiến trúc trên đất và cây cối, hoa màu phù hợp với giá thị trường để tính giá trị bồi thường cho các hộ, cá nhân bị ảnh hưởng tương ứng với diện tích đất, vật kiến trúc trên đất và cây cối hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án. Các mức giá thay thế đề xuất sẽ là cơ sở để UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định giá bồi thường, hỗ trợ về đất (cả đất nông nghiệp và nhà ở), nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối hoa màu, đảm bảo giá trị bồi thường, hỗ trợ có thể chấp nhận được, phù hợp với thị trường và đáp ứng được chi phí thay thế cho thực hiện bồi hường và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng theo quy định của nhà tài trợ - ngân hàng ADB.      
       Các ý kiến tham gia đã tập trung vào việc tính toán, đề xuất "giá thay thế" trên cơ sở các quy định hiện hành của ADB, của Luật Đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có sự hài hoà giữa giá thị trường và khung giá do UBND tỉnh quy định để vừa bảo đảm  quyền lợi cho người dân, vừa không gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án trên địa bàn do sự chênh lệch chi phí GPMB quá lớn giữa dự án sử dụng vốn vay ADB và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các ý kiến cũng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm các cơ sở, căn cứ pháp lý xây dựng giá đề xuất. UBND các đô thị hưởng lợi vùng dự án cũng đã thể hiện sự cam kết phối hợp trong công tác khảo sát cùng với đơn vị tư vấn nhằm đem lại kết quả xác thực nhất.
      Hội thảo đã được diễn ra trong không khí cởi mở và thẳng thắn, nhiều ý kiến đóng góp có giá trị và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đã được Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng - Đơn vị tư vấn, tiếp thu để hoàn chỉnh lại bộ phiếu khảo sát mang tính thực tiễn hơn, gần gũi và dễ hiểu hơn đối với người dân trước khi tiến hành khảo sát tại cộng đồng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng KTĐN Bộ phận TT dự án GMS
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 6
  • Tháng hiện tại: 20102
  • Tổng lượt truy cập: 1993684