Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Một dự án thúc đẩy sự chuyển đổi các hành lang giao thông thành hành lang kinh tế. (Thứ sáu - 24/10/2014 03:38)

   
Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được triển khai trên địa bàn của 2 tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh với tổng vốn đầu tư là 147,2 triệu USD (trong đó vốn vay 130 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 16,2 triệu USD). Hiệp định của dự án đã được ký kết ngày 17/1/2013 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2013.
  Đồng chí TRẦN ĐỨC TÂM, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn 

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết một số thông tin cơ bản về Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông? 

- Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được triển khai trên địa bàn của 2 tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh với tổng vốn đầu tư là 147,2 triệu USD (trong đó vốn vay 130 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 16,2 triệu USD). Hiệp định của dự án đã được ký kết ngày 17/1/2013 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2013. 

Tại tỉnh Quảng Trị, Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được triển khai trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa, là các đô thị nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) của tỉnh Quảng Trị với số vốn đầu tư là 101,07 triệu USD, tương đương 2.102 tỷ đồng (trong đó vốn vay và vốn tài trợ không hoàn lại của ADB là 90,12 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 10,9 triệu USD). Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thúc đẩy sự chuyển đổi các hành lang giao thông thành hành lang kinh tế thông qua việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị có tính ưu tiên và góp phần nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS). Đây cũng chính là nguồn lực đầu tư có sức tác động mạnh mẽ để thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo trở thành các đô thị năng động trên tuyến EWEC, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông - Ảnh: TL

Theo đánh giá của Nhà tài trợ và các bộ, ngành Trung ương, đây là dự án ODA đạt được ba nhất: một là, dự án có nguồn vốn tài trợ ODA lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; hai là, dự án có thời gian từ khi triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đến khi đàm phán, ký kết Hiệp định nhanh nhất và ba là, dự án có tỷ lệ vốn đối ứng thấp nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh (chiếm 10,26% tổng vốn đầu tư của dự án) . 

- Thưa đồng chí, được biết trong các ngày từ 14 - 16/10 vừa qua, Đoàn giám sát của các chuyên gia cao cấp của ADB đã đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. Đề nghị đồng chí cho biết nội dung và kết quả của phiên làm việc này. 

- Từ ngày 14-16/10 vừa qua, Đoàn giám sát bao gồm các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Javier Coloma Brotons - Chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị của ADB làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị. Đây là chuyến công tác nằm trong chương trình giám sát định kỳ của ADB đối với Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. 

Tại buổi làm việc với Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị (Chủ đầu tư) báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án này tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, hai bên tiến hành thảo luận về những khó khăn, vướng mắc đã và đang gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện để cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khắc phục và tháo gỡ. Đặc biệt hai bên đã đánh giá và thảo luận 3 nội dung quan trọng đó là: Công tác tuyển dụng Tư vấn quốc tế hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD); công tác tuyển dụng các tư vấn thiết kế kỹ thuật chi tiết và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư (TĐC) của các tiểu dự án. 

Kết thúc chuyến làm việc, Đoàn công tác của ADB đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả mà Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là việc chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn, tiến hành đàm phán và sẽ triển khai ký kết hợp đồng với Công ty Tư vấn quốc tế hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo vào cuối tháng 10/2014. Đây là gói thầu tư vấn quốc tế quan trọng của dự án, được chi trả từ nguồn vốn ADB và được tuyển dụng theo phương thức lựa chọn dựa trên chất lượng - giá cả (QCBS) với một quy trình kéo dài và quy định nghiêm ngặt cùng với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của ADB. Với việc đã tuyển dụng được Công ty tư vấn quốc tế có uy tín này sẽ giúp cho dự án đẩy nhanh được tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và lộ trình theo cam kết với Chính phủ và Nhà tài trợ. 

Đoàn công tác của ADB cũng đánh giá cao việc tuyển dụng các Công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật chi tiết cho các tiểu dự án và việc điều chỉnh giải pháp thiết kế cơ sở của một số tiểu dự án đường giao thông nhằm mục tiêu quan trọng là giảm thiểu tối đa GPMB và TĐC của dự án mà chủ đầu tư hiện đang triển khai thực hiện. Kết thúc chuyến làm việc, ADB đã ký biên bản ghi nhớ nhằm ghi nhận những phát hiện của Đoàn, hướng dẫn và kiến nghị với chủ đầu tư trong việc triển khai một số công việc có liên quan. 

- Thông thường, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư luôn là một thách thức lớn đối với nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; điều đó đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực rất lớn của các chủ đầu tư. Đề nghị đồng chí cho biết các giải pháp cụ thể mà Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong thời gian qua nhằm giải quyết vấn đề này. 

- Đây là Dự án ODA duy nhất do ADB tài trợ từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh mà nguồn vốn GPMB, TĐC do ADB tài trợ. Chúng tôi xác định đó là thuận lợi rất lớn đối với tỉnh trong điều kiện ngân sách địa phương hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã dự báo và xác định những khó khăn, thách thức rất lớn của dự án đó là công tác GPMB, TĐC. Từ đó, đã kịp thời báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và Nhà tài trợ để tổ chức triển khai thực hiện một số biện pháp như sau: 

Một là, do số hộ tái định cư và kinh phí GPMB, TĐC của các tiểu dự án đã tăng lên quá lớn nên theo kết luận tại cuộc họp tái cấu trúc các dự án do ADB tài trợ tổ chức vào cuối tháng 5/2014 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã yêu cầu tỉnh Quảng Trị phải khẩn trương triển khai thực hiện ngay việc tái cấu trúc dự án nhằm giảm thiểu công tác GPMB và TĐC. 

Theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và khuyến cáo của ADB, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Trị để xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề nói trên. Ngày 23/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND phê duyệt phân kỳ đầu tư và điều chỉnh giải pháp thiết kế cơ sở một số tiểu dự án đường giao thông thuộc Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Trong quá trình triển khai thiết kế chi tiết các tiểu dự án, Ban quản lý dự án (BQLDA) sẽ rà soát cụ thể số liệu GPMB, TĐC trên nguyên tắc vừa đảm bảo quy hoạch được duyệt, vừa giảm thiểu chi phí GPMB , TĐC của dự án. Tại phiên làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 14-16/10/2014, Đoàn chuyên gia cao cấp của ADB đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao việc điều chỉnh phương án thiết kế kỹ thuật và phân kỳ đầu tư nhằm giảm thiểu việc TĐC, GPMB mà dự án đang triển khai thực hiện. 

Hai là, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời chỉ đạo BQLDA tổ chức nhiều phiên họp để bàn thảo với các sở, ban ngành và địa phương liên quan đến kế hoạch triển khai công tác rà soát, kiểm đếm, thống kê thiệt hại tài sản do GPMB và thực hiện TĐC. 

Chủ động và tích cực phối hợp với UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Hướng Hóa trong việc tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh số liệu GPMB, TĐC của các tiểu dự án. 

Ba là, chỉ đạo BQLDA tiến hành hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa để rà soát lại hiện trạng, tình hình sử dụng đất của các khu TĐC trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư của dự án. Phối hợp với UBND thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa để thông báo cụ thể và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong vùng dự án triển khai công tác thu hồi đất, GPMB nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên các tuyến đường giao thông đã được quy hoạch, đã được thiết kế cơ sở và đã cắm cọc GPMB. Thường xuyên liên hệ với chuyên gia tái định cư của ADB tại Philippin và tại Hà Nội để tham vấn kịp thời về các vấn đề liên quan đến GPMB và TĐC. 

- Một trong các giải pháp đã thực hiện là chỉ đạo BQLDA chủ động xây dựng lộ trình chi tiết, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các bộ phận của BQLDA nhằm triển khai kịp thời các nội dung công việc của dự án. Vậy, đề nghị đồng chí cho biết rõ thêm về bộ máy BQLDA hiện nay? 

- Để thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ cấp bách, trước mắt của dự án ngay sau khi dự án được ký kết Hiệp định và trong lúc tư vấn hỗ trợ quản lý tăng cường năng lực và đào tạo chưa được tuyển dụng; được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành hợp đồng ngắn hạn (3 tháng) theo thời vụ đối với một số cán bộ kỹ thuật bên ngoài cùng với một số cán bộ kiêm nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các hoạt động của dự án. 

Dự kiến vào tháng 12/2014, sau khi tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và tăng cường năng lực, đào tạo chính thức vào làm việc, chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc cho dự án thông qua việc phỏng vấn trực tiếp bởi các chuyên gia quốc tế theo đúng yêu cầu về quy trình tuyển dụng tổng thể đã được ADB thẩm định và UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt từ đầu năm 2014, bảo đảm đúng nguyên tắc công bằng, minh bạch theo các hướng dẫn tuyển dụng nhân sự của ADB. 

- Đề nghị đồng chí cho biết kế hoạch thực hiện của dự án trong thời gian từ nay đến cuối năm? 

- Từ nay đến cuối năm 2014, có rất nhiều công việc cần phải được đồng loạt tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, chúng tôi sẽ tập trung triển khai hoàn thành một số công việc cần thiết trước mắt, đó là: (i) Hoàn thành việc tuyển dụng tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo ngay trong tháng 11/2014; (ii) Hoàn thành việc huy động tư vấn tại địa bàn, thực hiện và bàn giao các sản phẩm thiết kế kỹ thuật có chất lượng để làm cơ sở vững chắc, tin cậy cho việc phối hợp với ADB thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm tiền đề cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng vào đầu năm 2015; (iii) Tập hợp nhu cầu vốn của dự án, dự báo nhu cầu, đặc biệt là đối với nguồn vốn đối ứng để sớm báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét, bố trí để thực hiện dự án theo Hiệp định đã được ký kết; (iv) Ký hợp đồng với các Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện kiểm đếm, đền bù GPMB; (v) Tổ chức công tác khảo sát giá thay thế, cập nhật kế hoạch tái định cư để phục vụ công tác đền bù GPMB; (vi) Thực hiện quy trình tuyển chọn tư vấn thực hiện gói thầu quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà - tỉnh QuảngTrị; (vii) Thực hiện quy trình tuyển chọn tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị... 

- Xin cảm ơn đồng chí! 

Tác giả bài viết: P.V (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26180
  • Tổng lượt truy cập: 2037700