Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Quảng Trị: Thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư (Chủ nhật - 05/10/2014 21:25)

   
Kể từ khi Cầu Hữu Nghị II nối tỉnh Savanakhet (Lào) và tỉnh Mụcđahán (Thái Lan) được khánh thành vào ngày 20/12/2006, đánh dấu sự khai thông của tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC), sự hợp tác phát triển kinh tế của các nước trên trục hành lang này được tăng cường. Riêng với tỉnh Quảng Trị, đặc biệt, vừa qua cửa khẩu quốc tế La Lay – cửa khẩu quốc tế thứ 2 của tỉnh chính thức được khánh thành, sẽ là điểm nhấn quan trọng trên tuyến EWEC, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Để tìm hiểu sâu sắc hơn những nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có buổi làm việc với Ông Trần Đức Tâm – Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị
Phóng viên: Xin ông chia sẻ một số kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong công tác thu hút đầu tư thời gian vừa qua?
Ông Trần Đức Tâm: Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Quảng Trị đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 43 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 11.432,06 tỷ đồng. Trong đó có 04 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 348,5 tỷ đồng và 39 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 11.083,56 tỷ đồng. Một số Công ty đang hoạt động có hiệu quả như Công ty MDF VRG Quảng Trị, Công ty cổ phần chăn nuôi CP, Công ty dệt may Hòa Thọ, Công ty cao su Camel, Công ty giống thủy sản Uni President...
Bên cạnh các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch tái định cư...nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện một số dự án đầu tư lớn, có tính chất trọng điểm theo hình thức BOT, PPP đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận đầu tư như: Dự án Nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW với tổng mức đầu tư là 2,26 tỷ USD, Dự án Cấp nước sông Nhùng với công suất 50.000 m3/ngày – đêm với tổng mức đầu tư 531 tỷ đồng. Hy vọng rằng, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thu hút thêm các nhà đầu tư vào tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương trong thời gian tới.
Phóng viên: Như vậy, những lĩnh vực và đối tượng mà tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư là gì, thưa ông?
Ông Trần Đức Tâm: Là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung, Quảng Trị có lợi thế về địa lý, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước và khu vực. Là nơi giao cắt của trục Bắc-Nam, nơi có các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc Lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, đường Hồ Chí Minh với trục Đông Tây có Quốc lộ 9 - Hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng...Đây chính là điều kiện thuận lợi để Quảng Trị từng bước trở thành một địa chỉ hấp dẫn với các nhà đầu tư.
Việc huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, nhất là nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội đã, đang và sẽ là ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các dự án động lực nhằm tạo ra sức lan tỏa và sự phát triển bứt phá cho tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tới. Dựa trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh sẵn có, tỉnh sẽ tập trung kêu gọi các dự án đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thương mại, du lịch, chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp...Đặc biệt ưu tiên kêu gọi các dự án có quy mô lớn như: Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy công suất 20.000DWT - 50.000 DWT với tổng mức đầu tư là 750 triệu USD; Dự án xây dựng nhà máy xử lý khí công suất 1-3 tỷ m3/năm nhằm khai thác mỏ khí đốt được phát hiện cách bờ biển Quảng Trị 100-120 km với trữ lượng 60-100 tỷ m3.; Hạ tầng Khu Đông Nam Quảng Trị...
 Với phương châm một hành lang, hai cửa khẩu, bên cạnh tiếp tục đầu tư phát triển Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh cũng sẽ tập trung kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng Cửa khẩu Quốc tế La Lay nhằm thu hút các nhà đầu tư hai nước Việt Nam, Lào và quốc tế vào khu vực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở kinh tế trong khu kinh tế cửa khẩu, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối ASEAN.
Phóng viên: Mặc dù tỉnh đã có những đánh giá cao về vai trò của thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, nhưng làm thế nào để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI – “những nhà đầu tư kĩ tính” cũng có những nhìn nhận tốt về địa phương và quyết định lựa chọn Quảng Trị trong bối cảnh đầy cạnh tranh và nhiều biến động như hiện nay? Nói cách khác, tỉnh đã cụ thể hóa những nhận định của mình như thế nào để ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư?
Ông Trần Đức Tâm: So sánh với các tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Miền Trung thì tỉnh Quảng Trị có những tiềm năng, thế mạnh đặc thù nhưng qua kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị thời gian qua cho thấy môi trường đầu tư vào tỉnh chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và thu hút các dự án FDI nói riêng, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung và quyết liệt thực hiện 3 giải pháp mang tính đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, cụ thể là:
Thứ nhất là, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, chỉ số Par Index. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và cải cách hành chính nói riêng trong thu hút và kêu gọi đầu tư, đồng thời để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2014-2020. Chương trình đã xác định rõ mục tiêu cụ thể là trong giai đoạn 2014-2015, phấn đấu đưa Quảng Trị lọt vào tốp Khá về chỉ số PCI của cả nước, trong giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đưa Quảng Trị vào tốp 20-25 tỉnh dẫn đầu về chỉ số PCI của cả nước.
Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo nhằm quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu mà Chương trình hành động đã xác định. Trong đó đã giao nhiệm vụ cải thiện từng chỉ số thành phần của PCI cho các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bên cạnh đó, UBND tỉnh  sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các thủ tục về đầu tư, các thủ tục về thuế, hải quan, đất đai..., nhằm đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền và cung cấp dịch vụ công.
Thứ hai là, đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng. Quảng Trị là một tỉnh nghèo, ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Do đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các hình thức, các kênh vận động nhằm huy động tất cả các nguồn vốn đầu tư bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn TPCP, nguồn vốn đầu tư từ tín dụng, nguồn vốn tài trợ ODA, nguồn vốn đầu tư từ các khu vực dân cư và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó chú trọng nguồn vốn theo hình thức hợp tác công tư (PPP)... Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư phát triển KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang, Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu Kinh tế Đông Nam và sắp tới là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế La Lay...
      Cùng với việc đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các dự án ODA đã được Chính phủ và Nhà tài trợ chấp thuận như: Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với tổng vốn đầu tư 101,6 triệu USD; Dự án Phát triển cấp nước Đông Hà và vùng phụ cận - giai đoạn I có tổng vốn đầu tư  23,6 triệu USD; Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà có tổng vốn đầu tư 17,05 triệu USD; Dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị có tổng vốn đầu tư 9,26 triệu USD; Dự án Đường giao thông Thạch Kim-Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có tổng vốn đầu tư 19,2 triệu USD...Hy vọng rằng, việc tổ chức thực hiện thành công các dự án này sẽ đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận động, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.
Thứ ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh Quảng Trị có lợi thế lớn nhất là giá nhân công rẻ, nguồn nhân lực dồi dào, lực lượng lao động trẻ (số lao động dưới 35 tuổi chiếm khoảng 31,03%). Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ chiếm 41%, trong đó qua đào tạo nghề chỉ chiếm 31%. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng và thiết thực. Việc huy động các nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo hoạt động như: Phân hiệu Đại học Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và các trường Trung cấp chuyên nghiệp: Trung cấp nghề Quảng Trị, Trung cấp nghề Mai Lĩnh, Trung cấp Nông nghiệp - PTNT, Trung cấp Y tế, trường Công nhân kỹ thuật nghiệp vụ GTVT; Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề...  nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động. Hiện nay, tỉnh đang quyết tâm phấn đấu để đưa trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị lên Đại học, Trường Trung cấp nghề Quảng Trị lên cao đẳng vào năm 2015, Trường Trung học Y tế lên Cao đẳng vào cuối năm 2014. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chính sách sử dụng, đãi ngộ và thu hút chuyên gia và lao động lành nghề làm việc tại tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Cùng với việc thực hiện ba giải pháp mang tính đột phá như trên, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch ngành và vùng nguyên liệu; rà soát lại chính sách ưu đãi đầu tư theo hướng tăng mức ưu đãi cho nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá đầu tư, kiện toàn, tổ chức và sắp xếp lại bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư, đưa hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp...
Với những giải pháp như trên, bên cạnh sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính quyền các cấp, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hiệu quả trong xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh thời gian tới sẽ được cải thiện đáng kể và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần đưa Quảng Trị trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của Khu vực miền Trung và cả nước.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông./.
Tác giả bài viết: Phóng viên Vũ Thủy ghi nội dung trao đổi
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 65
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26181
  • Tổng lượt truy cập: 2037701