Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong các dự án hợp tác công - tư (PPP)

Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (Nghị định 63) có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018 để thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP (Nghị định 15) về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong các dự án hợp tác công - tư (PPP).

Thứ hai, 09-07-2018 | Chuyên mục: Đầu tư công
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì phiên họp bàn phương án triển khai dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì phiên họp bàn phương án triển khai dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì phiên họp với UBND tỉnh Quảng Trị và các nhà đầu tư để bàn về việc triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thứ hai, 16-04-2018 | Chuyên mục: Đầu tư công

Tình huống trong đấu thầu: "Xác định cấp doanh nghiệp để hưởng ưu đãi trong đấu thầu"

“Công ty A là doanh nghiệp (DN) chuyên ngành xây dựng, trong năm 2017 có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm là 140 người, tổng doanh thu của năm là 49 tỷ đồng và tổng nguồn vốn là 19 tỷ đồng. Hỏi: Công ty A có đủ điều kiện tham gia dự thầu các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng dành cho nhà thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ hay không?

Thứ năm, 12-04-2018 | Chuyên mục: Đầu tư công

Kiểm soát sự tùy tiện trong đấu thầu qua mạng

Ngày 1/3/2018, Thông tư 04/2017/TT-BKH (TT04) quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức có hiệu lực. Trước lo ngại của nhiều bên mời thầu về sự tùy tiện của nhà thầu (về việc yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, khai báo năng lực, kinh nghiệm)… trong quá trình tham gia dự thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, TT04 đã có một số chế tài, Hệ thống có một số tính năng giúp kiểm soát sự tùy tiện này của nhà thầu

Thứ sáu, 06-04-2018 | Chuyên mục: Đầu tư công

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Ngày 05/5/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (Thông tư 03) quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thứ hai, 25-07-2016 | Chuyên mục: Đầu tư công

Chính phủ ban hành Nghị định mới về giám sát và đánh giá đầu tư (Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2015, thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009.

Thứ năm, 19-11-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Công tác quản lý đấu thầu với quá trình xây dựng và phát triển của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là rất lớn, trong khi nguồn lực đầu tư thì lại có hạn và cần phải được đầu tư đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả. Do vậy, việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thông qua cạnh tranh để thực hiện hoạt động đầu tư là cần thiết và tất yếu khách quan.

Thứ ba, 20-10-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Dừng cấp vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xem xét, quyết định bỏ nội dung báo cáo của Bộ KH&ĐT trong việc thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 6/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường.

Thứ ba, 29-09-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014

Ngày 26/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đầu tư sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, Luật này được ban hành thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan trọng.

Thứ ba, 21-07-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thứ hai, 06-07-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và Hồ sơ mời thầu xây lắp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thứ năm, 21-05-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Tăng cường công tác quản lý đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 1303/UBND-ĐN ngày 15/4/2015 về việc tăng cường quản lý đấu thầu trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thứ ba, 05-05-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Thông tin về Dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được UBND tỉnh giao làm đơn vị đầu mối về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là hình thức PPP). Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm về đầu tư theo hình thức PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề xuất dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng để đề nghị Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Thứ hai, 06-04-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư-Cơ hội huy động vốn đầu tư đối với tỉnh Quảng Trị

Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015. Khi Nghị định này có hiệu lực thì Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm về đầu tư theo hình thức PPP hết hiệu lực thi hành.

Thứ hai, 06-04-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

“Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, ngày 26/3/2015, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thứ hai, 06-04-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BKH và Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT.

Thứ sáu, 20-03-2015 | Chuyên mục: Đầu tư công
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 326
  • Tháng hiện tại: 28737
  • Tổng lượt truy cập: 2002319