Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và Hồ sơ mời thầu xây lắp (Thứ năm - 21/05/2015 15:02)

   
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
        Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành các Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015) và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015). Nội dung các Thông tư được đăng tải trên trang web: http://www.mpi.gov.vn/.
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo tính thống nhất, phù hợp trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan đến việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và Hồ sơ mời thầu xây lắp (gọi chung là Hồ sơ) theo đúng quy định tại các Thông tư nói trên và đúng với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
        Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các Hồ sơ nói trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý những điểm quy định mới sau đây:
        1. Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ cần căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và điều kiện của thị trường mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
        2. Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp:
        2.1. Tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ cần căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu Hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; Đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu Hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu Hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu Hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.
        2.2. Giá gói thầu phải bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Việc xác định chi phí dự phòng thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quản lý chi phí xây dựng công trình và đặc thù của gói thầu.
        - Đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; Không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.
        - Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại thì chi phí dự phòng sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Chi phí dự phòng sẽ được chuẩn xác lại trong quá trình thương thảo hợp đồng. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; Phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh.
        Hồ sơ mời thầu phải quy định rõ nội dung và nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó phải nêu rõ giá trị cụ thể bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%) các khoản chi phí dự phòng tính trên chi phí xây dựng của gói thầu để nhà thầu chào thầu. Nhà thầu phải chào các khoản chi phí dự phòng theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
        3. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ cần căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu có thể chỉnh sửa quy định tại các Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 để áp dụng cho phù hợp.
        Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Tác giả bài viết: Thẩm định
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 310
  • Tháng hiện tại: 28721
  • Tổng lượt truy cập: 2002303