Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Thứ hai - 06/07/2015 07:25)

   
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
       Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015). Nội dung Thông tư được đăng tải trên trang web: http://www.mpi.gov.vn/.
       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo tính thống nhất, phù hợp trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan đến việc lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Hồ sơ mời thầu) theo đúng quy định tại Thông tư nói trên và đúng với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
       Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu; đánh giá, thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý những điểm quy định mới sau đây:
       1. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.
       2. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.
       2.1. Đối với đấu thầu trong nước, khi đánh giá về giá phải xem xét cả chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).
       2.2. Đối với đấu thầu quốc tế, khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).
       3. Hợp đồng áp dụng chủ yếu cho gói thầu mua sắm hàng hóa là hợp đồng trọn gói. Trường hợp hàng hóa có tính đặc thù, phức tạp, quy mô lớn và thời gian thực hiện hợp đồng trên 18 tháng thì có thể áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Khi áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ công thức điều chỉnh giá; trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có thay đổi về đơn giá và cần phải điều chỉnh giá hợp đồng thì nhà thầu phải chứng minh được các yếu tố dẫn đến sự thay đổi về đơn giá đó.
       4. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất: Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế và các dịch vụ liên quan khác thì trong Hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
       5. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ mời thầu cần căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu có thể chỉnh sửa quy định tại các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 để áp dụng cho phù hợp. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 271
  • Tháng hiện tại: 28682
  • Tổng lượt truy cập: 2002264