Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Công tác quản lý đấu thầu với quá trình xây dựng và phát triển của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị. (Thứ ba - 20/10/2015 10:10)

   
Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là rất lớn, trong khi nguồn lực đầu tư thì lại có hạn và cần phải được đầu tư đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả. Do vậy, việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thông qua cạnh tranh để thực hiện hoạt động đầu tư là cần thiết và tất yếu khách quan.
      Thực hiện các văn bản quy định của Trung ương, với chức năng nhiệm vụ làm đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản về quản lý, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, đào tạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, theo định kỳ đã tổng hợp đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

      Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực, củng cố và tăng cường lực lượng cán bộ, công chức, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu tại đơn vị, địa phương theo phân cấp đã được quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động đấu thầu nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
 
      Nhờ vậy, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định:
Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu từ cấp Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đã được xây dựng hoàn thiện, đồng bộ; việc phân công, phân cấp trách nhiệm cho các chủ thể tham gia một cách rõ ràng làm tăng tính trách nhiệm giải trình, tạo tính chủ động cho cơ sở, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính trong đấu thầu, đáp ứng được những đòi hỏi trong đời sống xã hội và hướng đến phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế tạo thuận lợi trong việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng nguồn vốn và hình thức đầu tư.
Đến nay, hầu hết đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đều đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và cấp Chứng chỉ về đấu thầu; năng lực của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu. Đặc biệt, đã có 57 đơn vị là chủ đầu tư, ban quản lý dự án và có 89 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đăng ký chính thức vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Nhiều Kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu và Thông báo kết quả đấu thầu đã được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để tiến hành triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

      Hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng công trình và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán, hồ sơ mời thầu đã ưu tiên sử dụng các loại vật tư, hàng hóa sản xuất được trong nước. Qua đấu thầu trong 10 năm (2005-2014) đã tiết kiệm được một khoản kinh phí đáng kể: 425.066 triệu đồng cho ngân sách, bằng 4,5% so với tổng giá trị các gói thầu: 9.488.590 triệu đồng (tổng giá trị trúng thầu 9.063.524 triệu đồng).
Để không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu, thời gian tới cần tập trung tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp sau đây:
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ về đấu thầu cho các cán bộ làm công tác đấu thầu. Chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu được phân cấp theo quy định hiện hành.

      Việc đấu thầu qua mạng sẽ hạn chế được tình trạng thiếu minh bạch, tăng tính cạnh tranh và tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu. Trong thời gian tới, sẽ tham mưu lựa chọn một số gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ để thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng, tiến tới áp dụng rộng rãi đối với tất cả các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

      Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động đấu thầu, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tổ chức, cá nhân làm tốt công tác đấu thầu; đồng thời xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.
Ngoài những giải pháp chủ yếu nêu trên, công tác đấu thầu cần gắn với trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và của cả cộng đồng. Khi cộng đồng cùng tham gia xây dựng, quản lý và giám sát hoạt động đấu thầu thì tin tưởng rằng mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm thực hiện tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế sẽ sớm đạt được một cách bền vững.
Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 440
  • Tháng hiện tại: 28851
  • Tổng lượt truy cập: 2002433