Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư-Cơ hội huy động vốn đầu tư đối với tỉnh Quảng Trị (Thứ hai - 06/04/2015 10:23)

   
Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015. Khi Nghị định này có hiệu lực thì Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm về đầu tư theo hình thức PPP hết hiệu lực thi hành.
     Đầu tư theo hình thức PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Đây là hình thức đầu tư có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư.
     Theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì có 7 loại hợp đồng chủ yếu, đó là: Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao); Hợp đồng BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh); Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao); Hợp đồng BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh); Hợp đồng BTL (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ); Hợp đồng BLT (Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao); Hợp đồng O&M (Kinh doanh - Quản lý). Căn cứ mục tiêu, tính chất và loại hợp đồng dự án, các bên thỏa thuận toàn bộ hoặc một số nội dung cơ bản sau đây:
+ Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án; thời gian xây dựng công trình dự án;
+ Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình hoặc dịch vụ được cung cấp;
+ Tổng vốn đầu tư và phương án tài chính của dự án;
+ Điều kiện, tỷ lệ và tiến độ giải ngân vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có);
+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
+ Thi công xây dựng, giám sát, quản lý chất lượng, nghiệm thu, quyết toán dự án;
+ Vận hành, bảo dưỡng, kinh doanh và khai thác công trình dự án;
+ Phân chia rủi ro giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư; sự kiện bất khả kháng và nguyên tắc xử lý;
+ Hiệu lực và thời hạn hợp đồng dự án; …
 Các Dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công trên các lĩnh vực sau được xem xét đầu tư theo hình thức PPP:
+ Công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các dịch vụ có liên quan;
+ Hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; nghĩa trang;
+ Nhà máy điện, đường dây tải điện;
+ Công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và các dịch vụ liên quan; trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;
+ Công trình kết cấu hạ tầng thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin;
+ Công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
+ Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
     Như vậy, lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP tương đối rộng, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, để dự án được lựa chọn thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP; Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư; Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý và dự án công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các Dự án đáp ứng các điều kiện nêu trên và có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh sẽ được ưu tiên lựa chọn.
     Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về quản lý và triển khai thực hiện dự án PPP. Việc triển khai thực hiện dự án PPP sẽ do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện (bao gồm việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp). Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ của dự án; tự giám sát, quản lý hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập để quản lý, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế, phương án kinh doanh quy định tại hợp đồng dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án.
     Tỉnh Quảng Trị là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhu cầu đầu tư cho phát triển là rất lớn; trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách tỉnh hạn hẹp, không đáp ứng nhu cầu cho đầu tư phát triển nền kinh tế thì việc Chính phủ ban hành Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư  và phù hợp với tình thực tế hiện nay. Với lợi thế là điểm đầu về phía Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị sẽ là nơi hấp dẫn nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư theo hình thức PPP. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP hấp dẫn về mặt thương mại (có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh), công bố trên mạng đấu thầu quốc gia để mời gọi nhà đầu tư .
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Công thương

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 68
  • Hôm nay: 332
  • Tháng hiện tại: 28743
  • Tổng lượt truy cập: 2002325