Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 (Thứ ba - 21/07/2015 07:28)

   
Ngày 26/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đầu tư sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, Luật này được ban hành thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan trọng.
          Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 tạo ra những đổi mới toàn diện, đột phá về thể chế, mở ra môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Cụ thể, Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 bao gồm 7 chương, 76 điều quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như quy định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới nổi bật so với quy định của Luật Đầu tư 2005, thể hiện được quan điểm cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư. Trong đó, nổi bật nhất là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật), đã chuyển sang “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); Bên cạnh đó còn có một số điểm mới đáng chú ý khác, như: Quy định việc cấp quyết định chủ trương đầu tư tùy theo quy mô, lĩnh vực của dự án mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền; còn lại, các dự án có quy mô nhỏ không thuộc phạm vi quy định cấp chủ trương như trên thì  có thể triển khai thực hiện mà không cần phải xin chủ trương đầu tư; Quy định về bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước; rút ngắn thời gian cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT); quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện; quy định đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và quy định về đảm bảo thực hiện dự án đầu tư…
          Ngoài ra, với Luật Đầu tư 2014 sửa đổi thì thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi GCNĐKĐT cũng có dự thay đổi; theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi GCN ĐKĐT đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm quyền này sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế đảm nhận.
          Luật đầu tư năm 2014 được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý triển khai đầy đủ các công trình hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư PPP. Đây là cơ hội cho tỉnh Quảng Trị triển khai các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà lâu nay nhà nước đang thiếu vốn đầu tư. Nắm bắt cơ hội này, tỉnh Quảng Trị đã chủ động, tích cực đề xuất một số dự án đầu tư theo hình thức PPP và thành lập tổ chức chuyên trách về quản lý đầu tư PPP.
          Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về ký quỹ thực hiện các dự án đầu tư, rà soát trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ưu đãi và hỗ trợ đầu tư thay thế Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 08/6/2009…Đặc biệt là quán triệt tinh thần và nội dung của Luật đầu tư, phổ biến nội dung Luật đến toàn thể cán bộ công chức của Sở để nắm và chủ động trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Hy vọng rằng: Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014 đã tạo ra hành lang pháp lý và môi trường đầu tư thông thoáng, hy vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư, góp phần tạo ra bước phát triển mạnh mẽ và bền vững cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.
Tác giả bài viết: Lê Thị Thương - P.Trưởng phòng KTĐN

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 418
  • Tháng hiện tại: 28829
  • Tổng lượt truy cập: 2002411