Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Thứ hai - 06/04/2015 10:10)

   
“Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, ngày 26/3/2015, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
      Theo đó, UBND tỉnh đã quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
      Điểm nổi bật của Quyết định là việc quy định về phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng và tách bạch trách nhiệm của các chủ thể trong công tác đấu thầu. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh ban hành, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu; Chủ trì tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát và theo dõi toàn bộ hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư và các dự án được ủy quyền quyết định đầu tư theo thẩm quyền, trừ các gói thầu mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung và các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế do UBND tỉnh quyết định đầu tư; Tổng hợp đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu... Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, trách nhiệm của chủ đầu tư và của tổ chức thẩm định.
      Điểm đáng chú ý mới được quy định so với trước đây đó là: Sở Tài chính được phân công trong việc hướng dẫn thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh được phân công trong việc tham mưu về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh; Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý chịu trách nhiệm trong đấu thầu thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.
      Cũng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; Giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã... kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, chỉ đạo kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư nhằm quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu bảo đảm đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.
      Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND được ban hành kịp thời, sẽ tạo tính chủ động cho cơ sở, đồng thời tăng tính trách nhiệm giải trình của các chủ thể, tạo thuận lợi cho việc quản lý công tác đấu thầu được chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND
Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 394
  • Tháng hiện tại: 28805
  • Tổng lượt truy cập: 2002387