Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (Thứ sáu - 20/03/2015 10:59)

   
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BKH và Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT.
       Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và nhà tài trợ, trường hợp được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu nêu trong điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.
       Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định rõ các trường hợp áp dụng mẫu Hồ sơ mời quan tâm, mẫu Hồ sơ mời thầu, mẫu Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này, theo đó:
       Trường hợp đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn thì áp dụng mẫu Hồ sơ mời quan tâm và mẫu Hồ sơ mời thầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi không lựa chọn danh sách ngắn hoặc đấu thầu hạn chế thì áp dụng mẫu Hồ sơ mời thầu. Trường hợp chỉ định thầu thì áp dụng mẫu Hồ sơ yêu cầu. 
      Khi lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và điều kiện của thị trường để đưa ra yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
       Đặc biệt, khi áp dụng mẫu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, trường hợp đặc thù cần áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để vận dụng cho phù hợp.
       Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ theo mẫu Hợp đồng quy định trong Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu. Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu có thể bổ sung các điều, khoản liên quan trong hợp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng phải đảm bảo tính logic, thống nhất và chặt chẽ của toàn bộ hợp đồng, tránh làm hạn chế quyền của chủ đầu tư và giảm nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn.
Tác giả bài viết: Báo Đấu thầu số 38 ngày 03/03/2015
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 359
  • Tháng hiện tại: 28770
  • Tổng lượt truy cập: 2002352