Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh (Thứ sáu - 12/06/2015 11:14)

   
Tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh

       Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) nên sau khi có Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 4/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai công tác GSĐTCĐ một cách đồng bộ từ công tác tuyên truyền, thành lập các Ban GSĐTCĐ đến tổ chức tập huấn hướng dẫn lập dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm của các Ban GSĐTCĐ.
       Ngày 21/12/2011, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác GSĐTCĐ. Việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 24/CT-UBND đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tổ chức và hoạt động GSĐTCĐ trong hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp đến hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để các Ban GSĐTCĐ hoạt động hiệu quả. Các Ban GSĐTCĐ được củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, do đó đã thực sự phát huy được trách nhiệm, vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả cao.
       Kết quả hoạt động GSĐTCĐ đã góp phần hạn chế được các sai phạm trong công tác quy hoạch, kế hoạch, thiết kế và triển khai thi công các công trình, dự án; tạo điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, các nhà thầu, đơn vị thi công cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công các công trình. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động GSĐTCĐ vẫn còn những tồn tại, hạn chế tập trung vào công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan như sau: Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền cơ sở với UBMT và Ban GSĐTCĐ thiếu đồng bộ nên hoạt động GSĐTCĐ gặp nhiều khó khăn; Sự chỉ đạo, phối hợp của các cấp chính quyền, phòng, ban chuyên môn (cấp huyện) đối với hoạt động GSĐTCĐ chưa được quan tâm thường xuyên; Trách nhiệm phối hợp các bên giữa chủ đầu tư, nhà thầu với Ban GSĐTCĐ không nghiêm túc nên việc động viên nhân dân giám sát còn thấp; Việc tiếp nhận, xem xét giải quyết và xử lý các vi phạm do Ban GSĐTCĐ và MTTQ phát hiện, kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời theo quy định.

       Thực tiễn quá trình triển khai công tác giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho thấy, công tác GSĐTCĐ của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức liên quan đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, việc làm thế nào để phát huy hết trách nhiệm, khả năng của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức vẫn còn gặp những khó khăn.

       Để giải quyết vấn đề trên, ngày 17/4/2015, UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quy chế phối hợp số 721/QCPH-UBND-UBMTTQ về việc thực hiện công tác GSĐTCĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức liên quan; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động GSĐTCĐ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn. Trong đó, quy định rõ nội dung phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiệp vụ GSĐTCĐ; thực hiện công khai các thông tin liên quan phục vụ công tác GSĐTCĐ; việc xem xét, giải quyết và trả lời các vấn đề liên quan đến công tác GSĐTCĐ; công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác GSĐTCĐ; thực hiện báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác GSĐTCĐ.
       UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác GSĐTCĐ trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.
Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 321
  • Tháng hiện tại: 28732
  • Tổng lượt truy cập: 2002314