Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Tăng cường công tác quản lý đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. (Thứ ba - 05/05/2015 14:03)

   
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 1303/UBND-ĐN ngày 15/4/2015 về việc tăng cường quản lý đấu thầu trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
       Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ là chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 
       Thứ nhất, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tường Chính phủ, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu của Chính phủ và quy định của nhà tài trợ.
       Thứ hai, tiến hành rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm những tồn tại trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong thời gian vừa qua và đề ra những giải pháp khắc phục triệt để. Nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ. Đối với những đơn vị có các dự án triển khai chậm tiến độ, giải ngân thấp và có nhiều vấn đề vướng mắc, yêu cầu tiến hành rà soát, kiểm điểm những tồn tại, sớm đề ra những giải pháp khắc phục.
       Thứ ba, Rà soát, kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của các Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi để đảm bảo năng lực quản lý dự án và quản lý hợp đồng. Rà soát đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án để tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án, bảo đảm tuân thủ yêu cầu chuyên môn của Chủ dự án, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân theo quy định hiện hành đồng thời nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân.
       Thứ tư, Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các nội dung hướng dẫn tại Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.
       Thứ năm, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động đấu thầu chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu và báo cáo người có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 295
  • Tháng hiện tại: 28706
  • Tổng lượt truy cập: 2002288