Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Thông tin về Dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). (Thứ hai - 06/04/2015 10:34)

   
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được UBND tỉnh giao làm đơn vị đầu mối về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là hình thức PPP). Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm về đầu tư theo hình thức PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề xuất dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng để đề nghị Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP.
      Dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng có mục tiêu đầu tư là cấp nước sạch cho Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Công suất thiết kế là 50.000 m3/ngày-đêm. Tổng mức đầu tư dự kiến là 531 tỷ đồng, trong đó: Phần tham gia của Nhà Đầu tư là 372 tỷ đồng (tương đương 70% tổng mức đầu tư), Phần tham gia của Nhà nước là 159 tỷ đồng (tương đương 30% tổng mức đầu tư). Cơ chế thanh toán hoàn vốn cho nhà đầu tư thông qua việc thu tiền từ các hộ dùng nước. Theo tính toán thì dự án có hiệu quả về mặt tài chính và do đó sẽ hấp dẫn đối với nhà đầu tư; hiện nay có một số nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu thông tin để xin đầu tư. Vì vậy xét thấy việc đầu tư Dự án cấp nước sông Nhùng theo hình thức PPP là có tính khả thi.
      Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước sông Nhùng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cho các dự án động lực trong khu Đông Nam Quảng Trị được thực hiện, như dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200MW, dự án cảng biển Mỹ Thủy, dự án chế biến bao bì thủy tinh..., đồng thời các dự án này cũng là điều kiện để dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng có tính khả thi. Vì vậy, trong thời gian đến Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xúc tiến đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án động lực trong Khu Đông Nam Quảng Trị, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện 1.200MW, dự án cảng biển Mỹ Thủy, dự án chế biến bao bì thủy tinh để các dự án này cùng triển khai đồng thời với dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng.  
      Sau hơn một năm giải trình, bảo vệ với Bộ, Ngành TW, đến nay dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danh mục các dự án đầu tư theo hình thức PPP, làm cơ sở để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo (Văn bản số 5408/VPCP-KTN ngày 18-7-2014 của Văn phòng Chính phủ). Dự án đã được đăng tải công bố trên trang thông tin đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị và trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.
      Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương triển khai thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sông Nhùng, bao gồm: Triển khai thủ đề xuất sử dụng nguồn vốn PDF (quỹ phát triển dự án) cho tuyển chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và hỗ trợ quá trình lựa chọn nhà đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin nguồn vốn PDF.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Công thương

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 283
  • Tháng hiện tại: 28694
  • Tổng lượt truy cập: 2002276