Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Báo cáo giải trình HĐND về DA vay Kho bạc và NQ 02 (Thứ tư - 14/12/2016 08:17)

   
Thực hiện các Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013; số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện các Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013; số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời, quyết liệt và liên tục tham mưu cho UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc kiểm soát khối lượng nợ đọng XDCB, rà soát các dự án đầu tư phù hợp khả năng cân đối vốn; đồng thời đã trực tiếp hướng dẫn và tổ chức làm việc với các Chủ đầu tư để kiên quyết thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, phân kỳ các dự án trong khả năng cân đối nguồn vốn, không để phát sinh nợ đọng XDCB, thể hiện ở rất nhiều văn bản, dưới đây là một số văn bản cụ thể như sau:
1/ Năm 2012:
+ Ngày 03/7/2012, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công 3 năm 2013-2015 và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong kiểm soát nợ đọng XDCB, rà soát quy mô các dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách giai đoạn 2013-2015.
+ Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành 03 văn bản: số 87/SKH-TĐ ngày 20/02/2012, số 631/SKH-TĐ ngày 13/7/2012 hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; số 1222/SKH-TĐ ngày 04/12/2012 về rà soát dự án, không để phát sinh nợ đọng.
2/ Năm 2013:
+ Ngày 04/5/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1175/UBND-TM chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh, phân kỳ đầu tư các dự án và kiểm soát nợ đọng XDCB.
3/ Năm 2014:
+ Ngày 27/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 839/UBND-CN chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc rà soát các dự án để đảm bảo cân đối đủ vốn hoàn thành trong thời gian quy định.
+ Ngày 14/7/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND chỉ đạo việc rà soát nhằm kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư của từng dự án bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành 6 văn bản tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, gồm:
+ Văn bản số 225/SKH-TĐ ngày 19/3/2014 về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà soát các dự án đầu tư.
+ Văn bản số 283/SKH-TĐ ngày 04/4/2014 về Hướng dẫn thực hiện rà soát các dự án đầu tư.
+ Văn bản số 608/SKH-TĐ ngày 26/6/2014 về Báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư nguồn vốn NSNN, TPCP năm 2014.
+ Văn bản số 703/SKH-TĐ ngày 18/7/2014; Văn bản số 1012/SKH-TĐ ngày 01/10/2014 về hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 14/7/2014.
+ Văn bản số 1120/SKH-TĐ ngày 27/10/2014 về một số Chủ đầu tư làm việc để rà soát tài cấu trúc các dự án đầu tư.
4/ Năm 2015:
+ Ngày 10/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1224/UBND-CN chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ thực hiện rà soát, điều chỉnh các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.
+ Ngày 28/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1910/UBND-CN chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện Luật Đầu tư công và tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành 2 văn bản tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, gồm:
+ Văn bản số 404/SKH-TĐ ngày 15/4/2015 về  rà soát quy mô đầu tư các dự án dở dang; số 409/SKH-TĐ ngày 15/4/2015 về rà soát dự án, không để phát sinh nợ đọng XDCB.
Trong điều kiện nguồn vốn hết sức khó khăn; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Sở KHĐT đã liên tục tham mưu UBND tỉnh ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo việc rà soát quy mô đầu tư, kiểm soát khối lượng, không gây nợ đọng nhưng một số chủ đầu tư như Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở GTVT, UBND huyện Triệu phong, UBND huyện Cam Lộ đã chưa nhận thức hết tinh thần các Chỉ thị của Thủ tướng nên đã không quản lý chặt chẽ hợp đồng dẫn đến khối lượng thi công các dự án vay Nghị quyết 02/CP vượt kế hoạch vốn đã bố trí gây ra nợ đọng XDCB. Trách nhiệm này trước hết thuộc về các chủ đầu tư là các đơn vị nêu trên.

XEM TOÀN VĂN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TẠI ĐÂY
Từ khóa:

thực hiện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 417
  • Tháng hiện tại: 28828
  • Tổng lượt truy cập: 2002410