Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về
Từ site SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thuộc chủ đề:
DỊCH VỤ CÔNG » Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Gửi lên:
16/04/2018 23:27
Cập nhật:
16/04/2018 23:27
Người gửi:
admin
Đã xem:
212
Đã tải về:
3
Đã thảo luận:
0
a) Trình tự thực hiện:
- Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án;
+ Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
+ Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bằng văn bản.
c) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung về tình hình thực hiện dự án, căn cứ chấm dứt hợp đồng dự án và gửi kèm tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
đ) Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và các thủ tục có liên quan, nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
e) Cơ quan thực hiện: 
- Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án:
+ Các dự án quan trọng quốc gia
+ Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án
+ Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên
- Tại UBND cấp tỉnh đối với các dự án còn lại.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức)
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.
i) Lệ phí: Không có
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không có
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP.
- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26294
  • Tổng lượt truy cập: 2037814