Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
11. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Tải về
Thông tin chi tiết
Tên file:
11. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Thuộc chủ đề:
DỊCH VỤ CÔNG » Đầu tư tại Việt Nam
Gửi lên:
10/03/2014 00:59
Cập nhật:
10/03/2014 00:59
Người gửi:
admin
Đã xem:
795
Đã tải về:
3
Đã thảo luận:
0
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
          - Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
                    + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.
          - Bước 3: Cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
          - Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.
          - Bước 5: UBND tỉnh xem xét quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đâu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
          - Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Cách thức thực hiện:
          - Nhà đầu tư Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 34 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị. Điện thoại: 053.3850533
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ, bao gồm:
          - Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu )
          - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
          - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);
          - Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;
          - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
          - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;
* Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc
4. Thời hạn giải quyết:
          - Trong thời hạn không quá 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. trong đó:
                    + Sở Kế hoạch và Đầu tư: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ).
                    + Các cơ quan liên quan: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
                    + UBND tỉnh: 5 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị
          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ban ngành có liên quan
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
8. Lệ phí (nếu có): Không quy định
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục):
          - Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
          - Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006
          - Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một điều của Luật Đầu tư.
          - Quyết định Số: 1088/2006/QĐ-BKH, ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc an hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1690
  • Tháng hiện tại: 16994
  • Tổng lượt truy cập: 1951895