Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
18. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Tải về
Thông tin chi tiết
Tên file:
18. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Thuộc chủ đề:
DỊCH VỤ CÔNG » Đầu tư tại Việt Nam
Gửi lên:
10/03/2014 12:08
Cập nhật:
10/03/2014 12:08
Người gửi:
admin
Đã xem:
1017
Đã tải về:
3
Đã thảo luận:
0
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
          - Bước 2: Chuyên viên thụ lý kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.
          - Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
          - Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh trình thủ tướng chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư.
          - Bước 5: UBND tỉnh trình báo cáo thẩm tra lên Thủ tướng chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng chính phủ về dự án đầu tư.
          - Bước 6: Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong đó nêu rõ lý do.
          - Bước 7: Nhà đầu tư nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc theo đường bưu điện.
2. Cách thức thực hiện:
          - Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 34 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị. Điện thoại: 053.3850533
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
          1. Hồ sơ đăng ký đầu tư:
                    + Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu )
                    + Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân)
                    + Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).
                    + Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
                    + Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng đối với dự án đầu tư có điều kiện tại điều 29 của Luật Đầu tư và lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài
                    + Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
          2. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, bao gồm:
                    + Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
                    + Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
                    + Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh;
                    + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Quảng Trị);
                    + Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Quảng Trị);
                    + Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
* Số lượng hồ sơ: 10 (bộ), trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc.
4. Thời hạn giải quyết: 
          - Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong đó:
                    + Sở Kế hoạch và Đầu tư: 28 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
                    + Các đơn vị liên quan: 15 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
                    + UBND tỉnh: 5 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
                    + Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị
          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ ngành TW, sở ban ngành có liên quan
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
8. Lệ phí (nếu có):
          - Không quy định đối với đăng ký đầu tư. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 12.000 đồng/1 lần cấp
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục):
          - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
          - Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận; Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;
          - Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;
          - Đáp ứng các quy định về môi trường.
          - Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan
          - Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006
          - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một điều của Luật Đầu tư.
          - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH, ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc an hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 402
  • Tháng hiện tại: 23411
  • Tổng lượt truy cập: 1958312