Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
23. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh
Tải về
Thông tin chi tiết
Tên file:
23. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh
Thuộc chủ đề:
DỊCH VỤ CÔNG » Đầu tư tại Việt Nam
Gửi lên:
10/03/2014 12:13
Cập nhật:
10/03/2014 12:13
Người gửi:
admin
Đã xem:
1046
Đã tải về:
4
Đã thảo luận:
0
1. Trình tự thực hiện:

 

          - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

          - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

 

                    + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.

 

          - Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.

 

          - Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

 

          - Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, UBND tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đâu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

 

          - Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại sở K ế hoạch và Đầu tư.

 

2. Cách thức thực hiện:

 

          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 34 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

          - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (theo mẫu)

 

          - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân);
          - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;
          - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).
          - Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
          - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
          - Hồ sơ thành lập chi nhánh tương ứng với mổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bao gồm:
                    + Thông báo thành lập chi nhánh.
                   + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 

                    + Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

 

                    + Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

 

                    + Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

 

                    + Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

 

          - Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

 

* Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)

 

4. Thời hạn giải quyết:

 

          - Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

                   + Tại sở Kế hoạch và Đầu tư: 23 ngày

 

                   + Các cơ quan liên quan: 15 ngày

 

                   + Tại UBND tỉnh: 5 ngày

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  tổ chức

 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị

 

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 

8. Lệ phí:

 

          - Không quy định đối với đăng ký đầu tư;

 

          - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 12.000 đồng/1 lần cấp

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

          - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

          - Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Ngày ban hành: 29/11/2005, Ngày có hiệu lực: 01/7/2006

 

          - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11ngày 29/11/2005, Ngày ban hành: 29/11/2005, Ngày có hiệu lực 01/7/2006

 

          - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. (Ngày ban hành 22/9/2006)

 

          - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh ngày 29/8/2006 (Ngày ban hành 29/8/2006)

 

          - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, Ngày ban hành: 19/10/2006
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 363
  • Tháng hiện tại: 23372
  • Tổng lượt truy cập: 1958273