Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
29. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Từ site SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ:
Thông tin chi tiết
Tên file:
29. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư
Thuộc chủ đề:
DỊCH VỤ CÔNG » Đầu tư tại Việt Nam
Gửi lên:
10/03/2014 12:18
Cập nhật:
10/03/2014 12:18
Người gửi:
admin
Đã xem:
1104
Đã tải về:
23
Đã thảo luận:
0
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.
          - Bước 2. Chuyên viên thụ lý của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm tra những nội dung điều chỉnh.
          - Bước 3. Sau khi xem xét đảm bảo hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho doanh nghiệp
          - Bước 4. Nhà đầu tư nhận kết quả tại nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Cách thức thực hiện:
          - Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

 

          - Địa chỉ: 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

 

          - Điện thoại: 053.3850533
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
          - Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (trong Giấy chứng nhận đầu tư)- theo mẫu;

 

          - Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư tương ứng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;  
          - Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
          - Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
4. Thời hạn giải quyết:
          - 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh,
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
7. Lệ phí: 12.000 đồng/1 lần cấp đổi (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh).
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
          - Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (trong Giấy chứng nhận đầu tư)
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
          - Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
          - Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
          - Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.     
          - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 377
  • Tháng hiện tại: 23386
  • Tổng lượt truy cập: 1958287