Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

9. Chuyển nhượng dự án đầu tư

Gửi lên: 10/03/2014 11:57 Đã xem 700 Đã tải về 3

8. Thanh lý dự án đầu tư

Gửi lên: 10/03/2014 11:56 Đã xem 1300 Đã tải về 3

7. Tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Gửi lên: 10/03/2014 11:55 Đã xem 739 Đã tải về 0

6. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Gửi lên: 10/03/2014 11:52 Đã xem 739 Đã tải về 5

5. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Gửi lên: 10/03/2014 11:50 Đã xem 752 Đã tải về 13
  Trang trước  1 2